Imoove Mini

  • 0

Imoove Mini

Category:Uncategorized

Imoove mini je nestabilní plošina řízená počítačem umožňující velice efektivní funkční rehabilitaci, mobilizace těla a dynamickou stabilizaci. Tento model je svou velikostí a mobilitou vhodný i pro ty nejmenší centra fyzioterapie. S úspěchem pomáhá například léčit ty nejmenší pacienty v Sanatoriích Klimkovice a v dětské léčebně pohybových poruch v Boskovicích. Mnoho pacientů si ho také pořídili domo z důvodů udržení návazné rehabilitační péče po hospitalizaci.


Leave a Reply