Imoove

Imoove je nestabilní plošina řízená počítačem na neuromuskulární a osteomuskulární funkční rehabilitaci, mobilizace těla a dynamickou stabilizaci s možností integtrované posturografie, zpětnovazebních cvičení ve všech přirozených pozicích pacienta.

Modely Imoove

Imoove Mini

IM100

IM200

IM300

IM500

IM600