Kysio

KYSIO je přístroj na aktivního nácvik správného pohybu pomocí programování a řízení pohybu.

 

UMOŽŇUJE OVLÁDÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY A

ANALÝZU:

ÚHLU – úhlová trajektorie
SÍLY – vynaložené úsilí
RYCHLOSTI VÝKONU – koncentrická/excentrická
ČAS UDRŽENÍ – isometrický
VÝSLEDKŮ – skóre reprodukovatelnosti
 

Interaktivní fyzikální terapie, která umožňuje programovaný a kontrolovaný progresivní odpor.Převezměte kontrolu nad pohybem.

 
1- Kysio® zaznamenává správný pohyb pro vytvoření zábavné a
interaktivní pohybové terapie.
2 – Řízení pohybu v reálném čase poskytuje uživateli přesnou biologickou
zpětnou vazbu jakož i ukazatele reprodukovatelnosti na základě
zaznamenání pohybu.
3 – Tato analýza umožňuje terapeutovi sledovat a vizualizovat pokrok
pro optimální výsledek