Recent News

Pronájem lokální kryoterapie

Lokální kryoterapie Lokální kryo­ter­a­pie se úspěšně využívá při ter­a­pii lokálních, zánět­li­vých, rev­ma­tických onemocnění, ent­e­zo­pa­tií a bole­s­ti­vých úponů, při léčbě úra­zů pohy­bo­vé­ho apará­tu (zlo­men­i­ny, vym­knu­tí, vyklou­bení, natažení či natržení šlach a svalů), rev­ma­tiz­mu měk­ké tká­ně, dis­ko­pa­tií, myal­gií, dále u dege­ne­ra­tiv­ních změn, akut­ního lum­boi­s­chia­dické­ho syn­dro­mu, atd. Působení chlad­né páry vycháze­jící z hubice přístro­je lze rov­něž využít pro

Read More

ivo-Trainer

Read More

Icaros Pro

Read More

Imoove 300

Read More

Imoove Mini

Read More