Vysokovýkonný laser

Terapie vysoce výkonným laserem Biostimulační a léčebné účinky laserové terapie jsou známy již od roku 1960. Výraz „biostimulační“ znamená schopnost „bio-stimulovat“ růst tkáně a a její reparaci na buněčné úrovni. Laserové světlo lze díky jeho monochromatickému a souvislému charakteru přesně nastavit a definovat tak předem jeho chování. Vlnové délky 810/980nm a 1064nm jsou specifické vysokým účinkem na biologické chromofory. To umožňuje maximální terapeutický účinek bez ozařování okolní oblasti. Maximální výkon 12 W umožňuje výjimečně hluboký průnik laserového světla. Optimální poměr absorpce a průnikové hloubky zaručuje účinnou stimulaci tkání a receptorů bolesti až do hloubky12 cm. Terapie vysoce výkonovým laserem představuje velmi jednoduchou a efektivní léčbu bez vedlejších účinků, jež může být zacílena na libovolné bolestivé místo těla.

Okamžitá úleva od bolesti Vlnová délka laserového světla po-blíž 1000nm v extrémně krátkém pulzním režimu, využívající tech-nologii vysoce výkonového laseru integruje zcela novou terapeutic-kou vlastnost – schopnost vytvá-řet mechanickou vlnu v biologické tkáni. Vlnové délky 1064 nm a 980 nm jsou speciálně navrženy tak, aby se velmi dobře vstřebávaly ve strukturách založených na vodní bázi. Poté, co se laserové světlo dostane na pokožku, vytváří v lid-ské tkáni fotomechanickou vlnu o specifické vlnové délce.

Mechanická stimulace volných nervových zakončení a dalších receptorů bo-lesti v podkožní tkáni blokuje průchod bolesti nervovým systémem a přináší tak okamžitou úlevu. Tato mechanická vlna navíc stimuluje lokální mikrocir-kulaci a podporuje lymfatickou drenáž dané patologické oblasti. Kombinací biostimulace a fotomechanické stimulace vysoce výkonovým laserem se tak léčí tkáň a zároveň je poskytována výkonná a nenávyková metoda regulace bolesti.