LifeCube Kryo kontejner Covid-19

Představujeme novinku v našem portfoliu pokročilých technologií

Kontejner na vakcíny LifeCube Covid-19 – řešení pro přepravu a skladování očkovací vakcíny proti Covid-19.

Chceme pomáhat lidem a podporovat celý svět v těchto těžkých dobách. Proto jsme dále vyvinuli naši studenou komoru tak, aby ji bylo možné použít i k chlazení vakcíny Covid-19, která musí být skladována při min. -70 ° C.

Postup manipulace s vakcínou

 1. Ochlaďte vakcínu
 2. Vakcínu přepravujte v chladících kontejnerech a nádobách při stálé teplotě
 3. Přeprava vakcíny do vzdálených měst a jiných zemí v kryo kontejneru
 4. Vakcínu dopravte na požadovaná místa nákladním automobilem
 5. Vakcínu skladujte na chladném místě ve skladu při stálé teplotě

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ VAKCÍN COVID-19

Řešením je kryo kontejner Lifecube pro skladování koronových vakcín!

Vývoj vakcíny Covid-19 byl neuvěřitelný výkon, ale její skladování a distribuce bude také výzvou. Důvodem je to, že zatímco jiné vakcíny musí být skladovány pouze při teplotě kolem 0 ° C, vakcína Covid-19 vyžaduje minimálně -70 ° C. Tyto extrémní teploty nejsou v medicíně a výzkumu neobvyklé. Spermie nebo kryonické zařízení také potřebují tyto nejnižší teploty – ale pouze k uskladnění buněk. Přeprava vakcíny je nyní obtížný úkol.

Dusíkové chladicí komory jsou vhodné pro skladování vakcín, ale ne pro jejich přepravu. Důvodem je to, že dusíkové nádrže je třeba často doplňovat a toxické plyny představují velmi vysoké riziko. Kromě toho musí vakcíny Covid-19 projít dlouhou cestu, aby se dostaly do všech zemí světa, a je pravděpodobné, že se často budou muset vypořádat se špatnou místní infrastrukturou. Naléhavě se proto hledá řešení na transport nové vakcíny a její skladování ve velkém množství.

 

Řešení: Skladovací speciálními kryo kontejnery LifeCube na vakcíny Covid-19

 

Kontejner na vakcíny Covid-19 má Funkce kryo komory Life-Cube. Chladicí kryo komory LifeCube jsou navrženy tak, aby podporovaly zdraví uživatelů kryoterapie. Doposud to bylo možné pouze individuálně, přičemž pacienti vstupovali do komory jeden po druhém, tak aby mohli těžit ze zdravotních přínosů kryoterapie. My však chceme v těchto těžkých dobách pomoci více lidem a podpořit celý svět. Proto jsme modifikovali a vyvinuli naši kryo komoru tak, aby ji bylo možné použít i k chlazení vakcíny Covid-19, která musí být skladována při stálé teplotě min. -70 ° C. Naše technologie udržování místnosti neustále na nejnižší možné teplotě se celosvětově osvědčila. Jediné, co jsme museli udělat, bylo přepracovat kryo komoru tak, abychom ji optimalizovali pro skladování a přepravu vakcíny. Naši technologii nabízíme místním kryo depozitářům a bankám v nemocnicích a specializovaným vakcinačním centrům a mobilním vakcinačním pracovištím. Naše LifeCube kryo kontejnery pomáhají při přepravě vakcíny na moři i při pozemní přepravě v postižených oblastech po celém světě.

 

 

Jaké výhody má přeprava a skladování vakcíny Covid-19 kryo kontejnery LIFECUBE:

 

 1. Je určené pro nemocnice, armádu, lékařské ordinace a pohotovostní lékařská centra
 2. Je přizpůsobeno lékařským potřebám a okolnostem
 3. Má výhodu rychlé instalace a uvedení do provozu
 4. Je nenáročné na Místo
 5. Je snadné na další manipulaci
 6. Technologie je ovládána prostřednictvím aplikace
 7. LifeCube kryo sklad pro XX vakcín
 8. Umožní dostačující skladování zásoby na očkování XX lidí
 9. Technologie má nízké provozní i dodatečné náklady a žádné skryté náklady
 10. Díky stálým teplotám je možné dlouhodobé skladování při teplotě -70 ° C

 

Více informací získáte na e-mailu: info@lefeen.com , info@lifecube.cz , nebo telefonicky: 777084988

 

#lifecube #kryoterapie #kryskladovani #kryopreprava #kryokontejner #kryobanka #vakcina #prepravavakcin #lefeen