Prodrobot Magna


zcela nový robotický trenažér chůze pro dospělé pacienty. Systém má integrovaný zpětnovazební systém a závěsný systém na umístění a zajištění pacientů. Více informací na info(@)lefeen.com


Leave a Reply