Kryo

KRYOSYSTEM - nabídka řešení lokální a celotělové kryoterapie

kryoHEadline-333-WEB

Co je kryoterapie a jaké je její využití?

Kryoterapie nebo-li léčba extrémním chladem je terapeutická metoda, která spočívá v aplikaci hlubokého suchého mrazu (při teplotě od –100°C do –160°C) na vnější povrch lidského těla, a to po dobu 2-4 minut, což vyvolá fyziologickou reakci organismu na chlad.

Pravidelné podstupování kryoterapie příznivě ovlivňuje zejména:

 • projevy zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů,
 • pooperačnípoúrazové a chorobné změny kosterního a svalového aparátu,
 • nezánětlivá i zánětlivá onemocnění kůže,
 • choroby plic a
 • další tělesné a psychické problémy.

Zcela zásadním efektem kryoterapie je působení proti bolesti (analgetický efekt) a zvýšení pohyblivosti postižených končetin. Tato metoda je rovněž velmi vhodná jako součást zájmových sportovních a doplňkových rekondičních aktivit.

Komplexní účinky kryoterapie na lidský organismus provází významné posílení obranyschopnosti proti akutním a chronickým onemocněním.

Průvodními jevy pravidelně aplikované chladové terapie jsou:

 • uvolnění kosterní svaloviny a zlepšení funkce kloubů,
 • zlepšení prokrvení celého těla,
 • vymizení otoků a zánětů v oblasti končetin a snížení bolestivosti.

Praktické využití kryoterapie v medicíně

Z principů účinku kryostimulačního podnětu (stimulace extrémně vysokým chladem) vyplývá použití v humánní medicíně, a to jak ve formě celotělové terapie chladem nebo lokální kryoterapie, všude tam, kde je třeba léčit trauma (úrazy, poranění), chronický či akutní zánětlivý proces nebo chronickou či akutní bolest pohybového systému.

Pozitivní účinky léčby chladem se projevují u hematomů, akutních a chronických otoků doprovázejících záněty a zranění a u patologických imunitních stavů.

 

Využití kryoterapie v oblasti aktivního sportu a u vrcholových sportovců

Mezi nejvýznamnější účinek pro sportovce patří urychlená biochemická regenerace organismu. Jedná se vlastně o zrychlené vyplavování produktů metabolismu, které vznikají při extrémním zatížení organismu a sportovním výkonu.

Poznatky o kryoterapii, které již dokážeme v praxi aplikovat, nám dovolují připravit sportovce na maximální výkony přesně v den závodu či zápasu. Pozitivní efekt kryoterapie se projevuje také v tom, že v důsledku zvýšeného vyplavování metabolitů z buňky, dochází ke snížení pocitu únavy a svalových bolestí.

 

Naše nabídka řešení lokální kryoterapie a celitělové kryoterapie

kriosan

Zařízení pro lokální terapii sloužící pro lokální zákroky párama tekutého dusíku o teplotě -160°C. Přístroj je vybavení modrení řídící jednotkou, barevným monitorem, který umožňuje jendoduchou obsluhu. Lokální kryoterapie je rehabilitačně regenerační metoda s použití kryogenních teplot, nižších než -100°C. Teplota páry na výstupu-150°C až-160°C 

kriosan_img
single

Novinka v naší nabídce. Kryokabina pro jednu osobu. Revoluční řešení kryoterapie vyrobené v souladu s nejpřísnějšími mormami. Tato nová unikátní kabina poskytne uživateli maximální komfort s čirým sklem, které vyplňuje dveře, a zároveň díky vyspělé technologii šetří náklady na spotřebu dusíku.To vše s terapeutickým efektem na celé tělo. Teplota páry na výstupu-100°C až-140°C 

komora_solor
stacjonarna

Kryokabina pro dvě až šest osob. Revoluční řešení kryoterapie vyrobené v souladu s nejpřísnějšími mormami. Tato nová unikátní kabina poskytne uživatelům maximální komfort s čirým sklem, které vyplňuje dveře, a zároveň díky vyspělé technologii šetří náklady na spotřebu dusíku.To vše s terapeutickým efektem na celé tělo. Teplota páry na výstupu-100°C až-160°C 

stacjonarna_img
mobilna

Mobilní kryokabina pro dvě až šest osob. Revoluční řešení kryoterapie vyrobené v souladu s nejpřísnějšími mormami. Tato nová unikátní kabina poskytne uživatelům maximální komfort s čirým sklem, které vyplňuje dveře, a zároveň díky vyspělé technologii šetří náklady na spotřebu dusíku.To vše s terapeutickým efektem na celé tělo. Teplota páry na výstupu-100°C až-160°C 

mobilna_img

Pro více informací nás kontaktujte na telefonních číslech 777084988, 739306344

V naší nabídce naleznete širokou škálu řešení kryo terapie, od lokální aplikace, přes novinku jednokomorovou kabinu až po řešení pro skupinové terapie až šesti osob.

-100stopni (1)

Terapeutické efekty celotělové kryoterapie WBC (whole body cryotherapy)

icon1

Neuromuskulární reakce

Je zde redukce, nebo ustoupení bolesti, jako výsledek zvýšení produkce beta endorfinů, zpoždění senzorického vedení a pohybu v nervech. Následně vede k uvolnění těsných svalů kolem postižených kloubů a zvýšení jejich síly.

icon2

Kardiovaskulární reakce

Kontrakce a relaxace a několikanásobné rizšíření cév. Tato reakce redukuje otoky, zvyšuje okysličení buněk a akceleruje metabolismus.

icon3

Terapie bolesti

Je zde redukce, nebo ustoupení bolesti, jako výsledek zvýšení produkce beta endorfinů, zpoždění senzorického vedení a pohybu v nervech. Následně vede k uvolnění těsných svalů kolem postižených kloubů a zvýšení jejich síly.

icon4

Hormonální reakce

Kryoterapie zvyšuje hladinu epinerfinu, norepinerfinu, ACTH, kortisolu, testosteronu (u mužů) v krevním séru. Kryoterapie má velký vliv na psychiku, díky relaxaci a vlivu na potlačení projevů únavy.

Co je kryoterapie a jaké je její využití?

Kryoterapie nebo-li léčba extrémním chladem je terapeutická metoda, která spočívá v aplikaci hlubokého suchého mrazu (při teplotě od –100°C do –160°C) na vnější povrch lidského těla, a to po dobu 2-4 minut, což vyvolá fyziologickou reakci organismu na chlad.

Pravidelné podstupování kryoterapie příznivě ovlivňuje zejména:

 • projevy zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů,
 • pooperačnípoúrazové a chorobné změny kosterního a svalového aparátu,
 • nezánětlivá i zánětlivá onemocnění kůže,
 • choroby plic a
 • další tělesné a psychické problémy.

Zcela zásadním efektem kryoterapie je působení proti bolesti (analgetický efekt) a zvýšení pohyblivosti postižených končetin. Tato metoda je rovněž velmi vhodná jako součást zájmových sportovních a doplňkových rekondičních aktivit.

Komplexní účinky kryoterapie na lidský organismus provází významné posílení obranyschopnosti proti akutním a chronickým onemocněním.

Průvodními jevy pravidelně aplikované chladové terapie jsou:

 • uvolnění kosterní svaloviny a zlepšení funkce kloubů,
 • zlepšení prokrvení celého těla,
 • vymizení otoků a zánětů v oblasti končetin a snížení bolestivosti.

Kdy se při léčbě chladem hovoří o kryoterapii?

Stanovená hranice rozdělení terapie chladem na hypotermii a kryoterapii je používání teplot vyšších nebo nižších než -100°C. V případě teploty vyšší než -100°C hovoříme o léčbě chladem hypotermií a naopak při teplotě nižší než -100°C hovoříme o stimulační kryoterapii nebo rovnou kryostimulaci nebo-li kryoterapii.

Praktické využití kryoterapie v medicíně

Z principů účinku kryostimulačního podnětu (stimulace extrémně vysokým chladem) vyplývá použití v humánní medicíně, a to jak ve formě celotělové terapie chladem nebo lokální kryoterapie, všude tam, kde je třeba léčit trauma (úrazy, poranění), chronický či akutní zánětlivý proces nebo chronickou či akutní bolest pohybového systému.

Pozitivní účinky léčby chladem se projevují u hematomů, akutních a chronických otoků doprovázejících záněty a zranění a u patologických imunitních stavů.

Využití kryoterapie v oblasti aktivního sportu a u vrcholových sportovců

Kryoterapie působí velmi pozitivně na lidský organismus, a to po stránce léčebné, rehabilitační i regenerační. Vlivem odezvy centrálního nervového systému, za pomoci pocitových receptorů a receptorů chladu dochází k vylučování hormonů, které mají na lidské tělo léčebný efekt. Jedná se o kortikoidy, které eliminují všechny zánětlivé procesy v těle. Kortikoidy produkuje organismus, jsou tedy tělu vlastní a pozoruhodné je to, že se jich vytvoří takové množství a hladina, jaká je potřebná k eliminaci zánětlivého procesu v lidském těle. Dále to jsou endorfiny, které známe jako hormony štěstí a jsou několikanásobně účinnější než morfium. Mají pozitivní vliv na dobrou náladu a tlumí bolest. Poslední z hormonů je testosteron, který pozitivně působí na potenci a má silný anabolický efekt, což je důležité hlavně pro aktivní sportovce.

Dalším zásadním efektem kryoterapie je zablokování přenosu vzruchů pocitových receptorů v kůži vlivem chladu, čímž dochází ke snížení pocitu bolesti a také k minimalizaci přenosu vzruchů v oblasti přechodu nervu do svalu, což vede ke svalovému uvolnění. Tento účinek má pozitivní vliv na rehabilitaci sportovců, umožňuje brzký návrat do tréninkového procesu po úrazech a operacích pohybového aparátu.

Mezi nejvýznamnější účinek pro sportovce patří urychlená biochemická regenerace organismu. Jedná se vlastně o zrychlené vyplavování produktů metabolismu, které vznikají při extrémním zatížení organismu a sportovním výkonu.

Poznatky o kryoterapii, které již dokážeme v praxi aplikovat, nám dovolují připravit sportovce na maximální výkony přesně v den závodu či zápasu. Pozitivní efekt kryoterapie se projevuje také v tom, že v důsledku zvýšeného vyplavování metabolitů z buňky, dochází ke snížení pocitu únavy a svalových bolestí.

Díky výše uvedeným skutečnostem je organismus sportovce prokazatelně biochemicky zregenerovaný, a to nejen pocitově, čímž se zmenší riziko přetěžování a předchází se vzniku mikroúrazů, které v konečném důsledku vedou k vážným poškozením pohybového aparátu a k vyřazení sportovce z aktivní činnosti na dlouhý čas.

Dnes nacházíme příklady aktivního využití metody celotělové i lokální kryoterapie jak v léčbě, tak i v přípravě vrcholových sportovců ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku, nověji v Anglii, Jižní Africe nebo v Itálii. Ve všech těchto zemích jsou již dnes kryoterapeutická zařízení k dispozici přímo na některých sportovištích.