MedContour

Med Contour je nový lipolytický systém. Pro formování těla. Je účinný a bezpečný; používá novou metodu odstraňování lokalizované adipozity a hluboké celulitidy.

Hloubku průniku ultrazvukového paprsku určuje jeho frekvence: snižováním frekvence se bude hloubka průniku zvětšovat. Ultrazvukový paprsek, který se vyzařuje na tukovou tkáň při frekvenci 1 MHz, je teoreticky schopen zachovat si polovinu své intenzity v hloubce až do 10 cm. Jestliže paprsek narazí na jiné tkáně, jak jsou svaly nebo šlachy, ztratí svou intenzitu a nepronikne tak hluboko. Jelikož má přístroj Med Contour automatický systém pro nadzvednutí malé části tkáně a zdroje záření, které jsou nastaveny proti sobě v úhlu 135°, působení ultrazvuku je soustředěno především na tukovou tkáň.

Med 2 Contour Dual Wide
Brozura_MedContour_2019_Stránka_1
Brozura_MedContour_2019_Stránka_2
Brozura_MedContour_2019_Stránka_3
Brozura_MedContour_2019_Stránka_4
Brozura_MedContour_2019_Stránka_5
Brozura_MedContour_2019_Stránka_6
Brozura_MedContour_2019_Stránka_7
Brozura_MedContour_2019_Stránka_8