Prodrobot

  • -

Prodrobot

ROBOTICKÝ TRENAŽÉR CHŮZE JE AKTIVNÍ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK URČENÝ K REHABILITACI DOLNÍCH  KONČETIN PACIENTŮ S PORUCHAMI CHŮZE. PRODROBOT NACHÁZÍ UPLATNĚNÍ:  u pacientů trpících paraplegií, u cévních mozkových příhod, které mají za následek poruchy chůze, u osob s Parkinsonovou chorobou, které trpí zpomaleným pohybem, svalovou ztuhlostí, poruchou motoriky chůze a poruchami držení těla, v případě poruch chůze a postury u polyneuropatií různého původu (toxického, metabolického nebo autoimunologického – například Gullain-Barrého syndrom) provázených oslabením svalů různé intenzity až po chabou obrnu (včetně), u pacientů s dětskou mozkovou obrnou, u nichž poruchy pohybu spočívají především v oslabení a spasticitě svalů, u pacientů s onemocněními svalů, jako například svalové dystrofie provázené postupujícím oslabováním a zánikem svalů,  v případě vertikalizace a iniciace pohybu.